OTHER SITE

Strateško

Farmacija po marketinško

Preobremenjenost z možnostmi, ki na prvi pogled pogosto delujejo enakovredne, predstavlja enega ključnih izzivov pri izbiri farmacevtskih izdelkov brez recepta. V sodelovanju s podjetjem Polymetrio, distributerjem blagovne znamke Aboca, smo razvili komunikacijsko strategijo z namenom približati te izdelke širši javnosti. Izhodišče pri snovanju je predstavljala Masoodova opredelitev sodobnih pristopov marketinga v farmacevtski industriji.
Naš pristop je bil zasnovan tako, da uporabnikom na privlačen in razumljiv način predstavi koristi teh naravnih izdelkov, kar jim omogoča lažjo in bolj informirano izbiro.

Naročnik
Polymetria
Storitev
Spletno oglaševanje
Spletna analitika
Kreativa in oblikovanje
Medijski zakup
Družbena omrežja
Komunikacijska strategija
Spletne strani in aplikacije
Organizacija dogodkov
SMART marketing
Ekipa
Lara Burkat Vončina
Petra Vidrih
Darja Štukelj Rus
Anja Grabar
Žan Mlinarič
Tomo Turk
Leto 2024

Vsakodnevne težave vsakdanjih ljudi

Ker gre po eni strani za kompleksno sestavo in delovanje izdelkov, po drugi pa za težave, o katerih ljudje, ki se z njimi soočajo, morda ne želijo govoriti (npr. zaprtost in refluks), smo komunikacijo prepustili kreativnim oglasom. Verbalno in grafično smo težave prikazali po principu problem-rešitev na zabaven in sproščen način, z namenom, da normaliziramo vse omenjene simptome. S tem uporabnikom na privlačen in razumljiv način predstavi koristi teh naravnih izdelkov, kar jim omogoča lažjo in bolj informirano izbiro.

Strateško oglaševanje

Glavni cilj kampanje je bila strateška postavitev oglaševalskih kampanj vseh izdelkov tako, da si med seboj niso konkurenčni ter da je hkrati oglaševanje vsakega izdelka aktivno v času, ko je težava, ki jo pokriva, najbolj aktualna. Pomlad in jesen sta za večino izdelkov glavni sezoni, zato smo za vsakega posebej oglaševanje v tem terminu razporedili na ustrezne kanale glede na ciljno publiko. Ker je oglaševanje potekalo v Sloveniji in na Hrvaškem, je bila potrebna podrobna analiza trga in optimalen medijski plan, da so se kampanje med seboj dopolnjevale, še posebej poleti na Hrvaškem, ko targetiramo predvsem turiste. 

Rezultati

Oglaševalska prisotnost na vseh največjih oglaševalskih kanalih kot so: televizija, radio, jumbo plakati, avtobusni LED screeni, online oglaševanje in na družbena omrežja. Skupni seštevek vseh prikazov je bil preko 1.000.000.